Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Belonen van medewerkers gaat om het waarderen van medewerkers en om kosten. Dat vraagt een beloningsbeleid dat de organisatiedoelstellingen ondersteunt, past binnen de wet- en regelgeving, aansluit bij jullie cultuur en tegen voor jullie aanvaardbare kosten. Dat betekent een slim samenstel van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, keuzen maken ten aanzien van salaris, variabele beloning, bonus, pensioen, verzekeringen, leaseauto, vervoersregelingen en andere onkostenvergoedingen. In deze berichten wordt ingegaan op wettelijke en fiscale wijzigingen die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. Daarnaast aandacht voor tips.

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken.  Op 30 maart 2022 is een mijlpaal bereikt met de indiening van het wetsvoorstel met de uitwerking van het Pensioenakkoord. Op de site van de Rijksoverheid staan korte, heldere filmpjes waar het pensioenakkoord wordt uitgelegd https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel

Read More

Leefstijlprogramma op de werkvloer

Het aantal medewerkers met een chronische aandoening, zoals diabetes of hart- en vaatziekten, stijgt. Het goede nieuws: onderzoek toont aan dat een andere leefstijl een positief effect kan hebben. Gezond eten, meer bewegen, gezond leven kan van grote invloed zijn op iemand met een chronische ziekte. Er zijn al diverse programma’s waarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs komt, dat ze werken. TNO heeft onderzocht of en hoe leefstijlprogramma’s aangepast kunnen worden voor de werkvloer. Lees verder Leefstijlprogramma TNO.

Read More

Het geheim van pensioencommunicatie

De pensioenregeling begrijpelijk uitleggen aan jullie medewerkers? Doe bijvoorbeeld mee aan de Pensioen-3 daagse. Dit jaar de 12e editie op 1, 2 en 3 november 2022. Op www.wijzeringeldzaken.nl staan bruikbare voorbeelden. Makkelijk en kosteloos te downloaden. Maak ook jullie medewerkers bewust van pensioen.

Read More
JB HR-Advies BV
KvK-nummer 32117174

BTW-nummer 820557596B01

Call Now Button