Track record

Opdrachten

 • Adviseren beloningsbeleid en implementeren arbeidsvoorwaardelijke regelingen
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden bij fusies en acquisities
 • Advisering bij voorgenomen fusies en uitvoering HR Due Diligence
 • Arbeidsvoorwaardelijke projecten i.v.m. splitsing organisaties en overgang van onderneming
 • Aanpassing pensioenregelingen en begeleiden onderzoek nieuwe pensioenuitvoerder
 • Invoeren gewijzigde arbeidstijden en selectie planningstool
 • Projectmanagement functiehuis (voor functies op directie- en senior managementniveau)
 • Voorzitter beroeps- en bezwarencommissie functiewaardering
 • Projectmanagement ontwikkelen HR-systeem voor functiewaardering
 • Aanpassen HR processen en dossiervorming aan GDPR
 • Overleg en onderhandelen met medezeggenschap

Opdrachtgevers

 • In onder andere de volgende sectoren ICT, Finance, luchtvaart en Retail en bij NGO’s en publieke organisaties:
  • AS Watson
  • Berenschot, Mercer
  • Hewlett Packard Nederland, HP Inc.
  • ING Bank, Triodos Bank
  • KLM, Martinair Holland NV
  • KRO-NCRV, Natuurmonumenten, VPRO
  • MSF Netherlands, Star Medisch Centrum

  Opleiding

  • Certified Information Security Manager, IAPP, 2021
  • Executive MBA Strategic HRM, 2003
  • Heao Bedrijfsinformatica, 1992

  Nevenfuncties

  Voorzitter Verantwoordingsorgaan HP Pensioenfonds

  JB HR-Advies BV
  KvK-nummer 32117174

  BTW-nummer 820557596B01

  Call Now Button