Track record

Hewlett Packard Netherlands BV

 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Aanpassing (fiscaal onzuivere) pensioenregeling
 • Diverse arbeidsvoorwaardelijke projecten i.v.m. splitsing HP in twee beursgenoteerde ondernemingen
 • Transitie van groep medewerkers naar Microfocus incl. overgang naar bedrijfstakpensioenfonds
 • Begeleiden onderzoek nieuwe pensioenuitvoerder, zowel voor middelloonregeling en beschikbare premieregeling
 • Acquisities van ondernemingen arbeidsvoorwaardelijk ondersteunen

KLM

 • Functie analyse en functiewaardering
 • Projectmanagement ‘Functiehuis’ en ontwikkelen overgangsregelingen
 • Ontwikkelen beoordelingsmethode grondpersoneel

ING Bank

 • Projectmanagement ‘Review functiehuis en proces job grading’ voor functies op directie- en senior managementniveau

Natuurmonumenten

 • Voorzitter beroeps- en bezwarencommissie functiewaardering

Triodos Bank

 • Als interim Compensation & Benefits verantwoordelijk voor wijziging pensioenregeling aan nieuw fiscaal wettelijk kader. Verder het opstellen van procedures m.b.t. remuneratie en externenbeleid en opstellen arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Berenschot

 • Als projectmanager verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een web based HR-systeem voor functiewaardering en beloning.

KRO-NCRV

 • Advisering aan de RvC over de honorering van de drie directiefuncties voor de fusie-omroep KRO-NCRV. Daarbij ging het om het harmoniseren van de secundaire arbeidsvoorwaarden en een advies over het (variabele) salaris dat recht deed aan de interne verhoudingen en maatschappelijk te verantwoorden was

Lage Landen Lease

 • Advisering bij harmonisatie arbeidsvoorwaarden, doorrekenen van arbeidsvoorwaarden, opstellen verschillende scenario’s

Martinair Holland NV

 • Als interim C & B specialist ontwikkelen van het beloningsbeleid voor het Hoger Management

Mercer

 • Advisering bij een voorgenomen fusie van een internationale organisatie en uitvoering HR Due Diligence onderzoek

Star Medisch Centrum Huisartsenlaboratorium

 • Als interim manager arbeidsvoorwaarden invoeren gewijzigde arbeidstijden (van 9-5 naar 24/7)

TASS Information Services

 • Advisering over beloningsbeleid en versoberen arbeidsvoorwaarden
JB HR-Advies BV
KvK-nummer 32117174

BTW-nummer 820557596B01

Call Now Button