Vitaal gedurende de loopbaan

Duurzaam inzetbaar

Hoe lukt het werknemers zo lang mogelijk inzetbaar, vitaal en gemotiveerd te houden gedurende hun loopbaan? Het arbeidsvoorwaardenbeleid geeft een goede mogelijkheid te sturen.

Vier belangrijke voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid  

  • blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
  • mobiliteit door regelmatige functiewisselingen
  • kennis van de arbeidsmarkt
  • gezondheid

Vitaal houden van human resources

Het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden is een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Arbeidsvoorwaardelijk is het persoonlijk ontwikkelbudget een praktisch hulpmiddel.

Soms zijn arbeidsvoorwaarden een rem voor mobiliteit. Organisaties die ver boven het niveau in de markt betalen, kampen vaak met problemen bij doorstroom van medewerkers. Ander aandachtspunt zijn functies met hoge toeslagen, die voor veel werknemers een reden zijn niet van functie te veranderen.

Kennis van de arbeidsmarkt is essentieel zodat werknemers weten waar mogelijkheden zijn en welke kwalificaties worden gevraagd. Werkgevers kunnen de kennis van werknemers van de arbeidsmarkt faciliteren door mobiliteitscentra, vacaturesites en loopbaan- en functioneringsgesprekken.

Zowel het terugdringen van gezondheidsrisico’s als het werk zo te organiseren dat het de gezondheid van werknemers positief beïnvloedt zijn belangrijk. Regelingen die dit faciliteren zijn bijvoorbeeld flexibele arbeidstijden, maar denk ook aan preventieve geneeskundige check ups en advies over een gezonde leefstijl.

JB HR-Advies BV
KvK-nummer 32117174

BTW-nummer 820557596B01

Call Now Button