Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. 

Op 30 maart 2022 is een mijlpaal bereikt met de indiening van het wetsvoorstel met de uitwerking van het Pensioenakkoord.

Op de site van de Rijksoverheid staan korte, heldere filmpjes waar het pensioenakkoord wordt uitgelegd https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel