Het aantal medewerkers met een chronische aandoening, zoals diabetes of hart- en vaatziekten, stijgt. Het goede nieuws: onderzoek toont aan dat een andere leefstijl een positief effect kan hebben. Gezond eten, meer bewegen, gezond leven kan van grote invloed zijn op iemand met een chronische ziekte.

Er zijn al diverse programma’s waarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs komt, dat ze werken. TNO heeft onderzocht of en hoe leefstijlprogramma’s aangepast kunnen worden voor de werkvloer. Lees verder Leefstijlprogramma TNO.