Jolande

Leefstijlprogramma op de werkvloer

Het aantal medewerkers met een chronische aandoening, zoals diabetes of hart- en vaatziekten, stijgt. Het goede nieuws: onderzoek toont aan dat een andere leefstijl een positief effect kan hebben. Gezond eten, meer bewegen, gezond leven kan van grote invloed zijn op iemand met een chronische ziekte. Er zijn al diverse programma’s waarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs komt, dat ze werken. TNO heeft onderzocht of en hoe leefstijlprogramma’s aangepast kunnen worden voor de werkvloer. Lees verder Leefstijlprogramma TNO.

Read More

Pensioenakkoord

Na jaren polderen is in de zomer het pensioenakkoord overeengekomen. Dat betekent dat veel pensioenregelingen moeten wijzigen. Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.Het nieuwe stelsel wordt transparanter. Werkenden en gepensioneerden krijgen duidelijker inzicht in het opgebouwde vermogen. Het geeft daarnaast een realistische verwachting en biedt meer perspectief op een koopkrachtig pensioen. De pensioenaanspraken uit het huidige stelsel worden losgelaten, waarmee…

Read More
JB HR-Advies BV
KvK-nummer 32117174

BTW-nummer 820557596B01

Call Now Button